สมาคมฌปณกิจสงเคราะห์ จังหวัดนครพนม
gallery/19832454_1249863885122459_984068883_n
gallery/19832605_1249864828455698_2026245671_n
gallery/19832454_1249863885122459_984068883_n

นายภูวินทร์  โพธิสาขา

เลขานุการ

นายเชิดชัย   สินพูน

นายกสมาคม

นายสมชาติ  คำหา

อุปนายก

นายอภิเชษฐ์  บุตรวอน

อุปนายก

gallery/นายสมชาติ-คำหา
gallery/หกหก
gallery/21935350_1664954373516856_1124872787_n

งบทดลองสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ เดือน สิงหาคม 2560